Taksa e tabelës për bizneset do të përcaktohet me ligj dhe do të jetë vetëm 1 Euro

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
L.S.T.V, i ndryshuar
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *