Ulje rreth 35% e çmimit të naftës 50-55 lekë bazuar në çmimin aktual, me heqjen e akcizës,  taksës së qarkullimit bashkë me TVSH që zbatohet mbi këto dy taksa

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshmeBesueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë 2014-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *