Lehtësim i barrës fiskale me reduktim të pjesshëm të taksave për familjet me shumë fëmijë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Mbrojtjes Sociale 2015-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *