Përgjysmimi i TVSH-së për për produktet bazë, për produktet e shportës, si vaji, orizi, makaronat etj. nga 20% në 10 %. Plan për të ulur koston e jetesës, sidomos për produktet bazë, në mënyrë që të ndihmojmë në uljen e çmimeve

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2010-2012
PBA 2005-2011
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *