Stimujt fiskalë do të përqendrohen në mënyrë të veçantë tek agro-përpunimi, ku do të përjashtojnë nga tatimi mbi fitimin për tri vitet e para çdo biznes agro-përpunues hallka më e lënë pas dore e zinxhirit agro-industrial sot, ku do të jepen garancitë për kreditim dhe paketa stimujsh fiskalë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *