Synimi ynë është që sistemi arsimor të përgatitë profesionistë për punësim me paga të larta si dhe qytetarë europianë

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.P.A. 2019 -2022

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *