6 muaj subvencionim punëdhënësit me një pjesë të pagës për të punësuesit e rinj që s’kanë eksperiencë pune

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KM
KUVENDI
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *