10% e faturës tatimore të konsumit ushqimor bazë të shportës do jepet si pagesa të drejtpërdrejta për familjet në nevojë, në bazë mujore në paketën e ndihmës ekonomike, ku maksimumi 20 mijë lekë në muaj njihet si faturë ushqimore

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *