Do t’u ofrojmë qytetarëve tanë, vëmendje gjatë gjithë zinxhirit të shërbimeve që ata kanë nevojë përfshirë parandalimin, trajtimin dhe rehabilitimin

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *