TVSH-së në shkallën 10% për barnat dhe shërbimet shëndetësore. Heqje e taksës së sëmundjes

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
LIGJI TVSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *