Ngritje e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar që do ofrojë kujdesin shëndetësor pa pagesë për qytetarët

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI II
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *