Garantimi i një shërbimi mjekësor gjithnjë e më pranë qytetarëve duke siguruar funksionimin e qendrave shëndetësore edhe në fshatrat më të largëta dhe mbulimin me personel mjekësor të tyre

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *