Sigurimi i shërbimit mjekësor të specializuar për të moshuarit në të gjitha spitalet e vendit

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2011
PKIE 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *