Rrugë të asfaltuara të fshatrave me qendrat

3 Mars, 20210

Statusi:Në progres


Lidhim fshatrat e komunave me rrugë të asfaltuara me qendrat.

Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2011
PBA 2010-2012
PBA 2011-2013
PBA 2012-2014
PBA 2013-2015 (Faza II)
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *