Rrjeti qendror TEN-T Core;

7 Gusht, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
FAKTOJE
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *