50 milionë Euro në vit për rrugë, vaditje, kullim, tregje

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
BUXHETI 2017-2018
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *