Rritje ekonomike dhe kthim i besimit për investime

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
E.R.P. 2021 – 2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *