95 milion EU kredi për agrobiznesin nga program me EBRD

7 Mars, 20210

Statusi:Përmbushur


Referencat për vlerësimin
EBRD
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
I përmbushur – Premtimi/programi është i saktë dhe nuk ka asgjë të rëndësishme që mungon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *