Rritje e buxhetit për ujin në mandatin e tretë, me 40%, nga buxheti i shtetit dhe mbështetjes nga fondet e huaja

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
P.B. A. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *