Mbi 300.000 hektarë toka bujqësore me sistem ujitjeje dhe kullimi

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
MBU
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *