EKONOMIAPS 2021Rritja e pagës minimale vit pas viti deri në 40 mijë lekë në fund të mandatit

4 Prill, 20211

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
K.M.F. 2022 -2024
E.R.P. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Një koment

 • Nga 1 Prill 2022, sipas VKM 158, datë 12.03.2022:
  1. Paga bazë minimale mujore për punonjësit në shkallë vendi, që është e detyrueshme të zbatohet nga çdo person, juridik a fizik, vendas ose i huaj, të jetë 32 000 (tridhjetë e dy mijë) lekë.
  2. Paga bazë minimale mujore jepet për 174 (njëqind e shtatëdhjetë e katër) orë pune në muaj, të kryera gjatë kohës normale të punës.
  3. Paga bazë minimale orare të jetë 183,9 (njëqind e tetëdhjetë e tre presje nëntë) lekë…
  https://qbz.gov.al/eli/fz/2022/40/86261bfe-4eb2-402e-8504-3435cccda767

  Përgjigju

Lini një përgjigje

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Fushat e kërkuara janë shënuar *