Rritja e pagës minimale vit pas viti deri në 40 mijë lekë në fund të mandatit

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
K.M.F. 2022 -2024
E.R.P. 2021 -2023
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *