Dyfishim pagash brenda mandatit të parë qeverisës për mësuesit

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimi
P.B.A. 2021 – 2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *