Rritja e kapaciteteve trajnuese për mjekë, për më shumë mjekë

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
P.ZH.S. 2015-2020 ISHP
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *