Rishikim i koncesioneve për HEC-e në zonat e mbrojtura për shfrytëzimin e lumenjve dhe lejeve

7 Mars, 20210

Statusi:Në progresStatusi:Në progres


Referencat për vlerësimin
A.K.M. Studim 1990-2019
INCA Raport
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Në progres – Premtimi/programi është i saktë/pjesërisht i saktë, por nuk ka arritur finalizimin, apo janë lënë detaje të rëndësishme ose janë nxjerrë gjërat jashtë kontekstit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *