2 comments

 • Mjedisi dhe Turizmi

  13 Qershor, 2024 at 15:39

  Për të arritur një menaxhim dhe mbrojtje më të mirë të pasurive natyrore bregdetare si dhe promovimin e vendit si destinacion turistik, me vendim të Këshillit të Ministrave nr.31 st 22.01.2014, krijohet Agjencia Kombëtare e Bregdetit.
  AKB-ja organizohet në dy nivele:
  a) në nivel qendror, nëpërmjet drejtorisë qëndrore;
  b) në nivel rajonal, nëpërmjet 4 (katër) agjencive rajonale.
  AKB-ja ka për mision mbrojtjen dhe zhvillimin e një mjedisi të qëndrueshëm të zonës bregdetare, nëpërmjet monitorimit dhe kontrollit të të gjithë potencialit ekzistues të zonës bregdetare e detare dhe pasurive mjedisore që përfshihen brenda saj, si dhe kontrollin e veprimtarive turistike në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.
  https://bregdeti.gov.al/

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *