Sistemin e kredive të buta për të gjithë të rinjtë me profesion që duan të vetëpunësohen ose të çelin biznese të reja

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2014
PEF 2013-2015
Strategjia Biznesit e Investimeve, 2014
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *