Rimodelim i shëndetësisë

4 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.K.SH. 2016 – 2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *