Rimbursim automatik i TVSH së kostos së ndërtimit të objektit në baza mujore

3 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
LIGJI TVSH
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *