Reforma e fiskalizimit mbyllet brenda mandatit të tretë, me përfundimin e ngritjes së sistemit online ku do të kryhen të gjitha transaksionet  dhe shërbimet. Nga kjo reformë synohet rritja me 30 % e të ardhurave në PBB

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimi
P.S.A.T. 2017 – 2021
S.S.M.F.P. 2019 – 2022

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±
    Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *