Përmes krijimit dhe zhvillimit të industrisë agro-përpunuese, në 4 vitet e ardhshme të krijojmë 30 mije vende të reja pune në të gjithë Shqipërinë

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2010-2012
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *