Kemi një plan real, të mirëstudiuar dhe konkret për krijimin e 100.000 vende të reja pune, në të gjithë sektorët, veçanërisht ata që lidhen me agro-industrinë e agro-turizmin

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KMF 2010-2012
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *