20 mijë vende pune mund të hapen për të gjithë ata të rinj apo të gjithë ata shqiptarët që do të dëshironin të punësoheshin në transportin detar

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Strategjia Transportit 2008-2013
Strategjia Mbrojtjes Sociale 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *