Hapja e 110 mijë vendeve të reja të punës me fokus punësimin e  të rinjve

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


4 inkubatorë biznesi brenda 4 viteve, për të zhvilluar ide inovatore dhe për të promovuar sipërmarrjen e punësimit në vend
Referencat për vlerësimin
S.K.P.A. 2019 – 2022
E.R.P. 2021 – 2023
KMF 2022 – 2024
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±    
Premtim pak i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *