Zgjidhja dhe konsolidimi i çështjes së pronësisë në Shqipëri është prioritet i programit qeverisës të LSI

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *