Inventarizim i plotë i pronës duke i dhënë fund abuzimit dhe korrupsionit qeveritar

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2012
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *