Çdo pronë që është e lirë do t’i kthehet pronarit, çdo tokë që është marrë me ligjin 7501, do t’i jepet menjeherë me letër dhe vulë pronarëve të saj, që janë ata që e kanë  marrë me ligjin 7501

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Bujqësisë-Ushqimit 2007-2013
SKZHI 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *