Projekt i infrastrukturës turistike në Vlorë, që do të lidhë Ujin  e Ftohtë me Radhimën e Orikumin

7 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2021 -2023

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
     
Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *