Kundër mënyrës se privatizimit të OSSH sh.a. Ky do të jetë një nga privatizimet që do të rishikohet menjëherë me ardhjen në qeveri. Ne po e deklarojmë zyrtarisht që nuk do ta pranojmë këtë privatizim

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
SKZHI 2007-2012
PKIE 2007-2012
Strategjia Energjisë 2006-2020
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *