Kërkesë për hetim për Gërdecin, Rrugën e Kombit, AlbTelekom, ARMO, INSIG, blerjet energjise, tokat e Porto-Palermo, fabrikat e çimentos, HEC Devolli dhe grabitjet e tokave në bregdet dhe Kinostudio

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *