Politikat e tjera të shëndetit publik që do të kenë të bëjnë me shërbimin

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Qoftë rajonalizimin e shërbimit spitalor, qoftë aksesi te mjeku i familjes
Referencat për vlerësimin
S.K.SH. 2016 – 2020
DRAFT LIGJI
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *