Do krijojmë Fondin e Integrimit Social. Ky fond brenda 2010 do bëjë që familjet e varfëra të përfitojnë 50% më shumë. Në 2011 përfitimi do të jetë dyfish. Në fund të mandatit të parë përfitimi i ndihmës ekonomike 4 herë më i madh

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2005-2009
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *