Polica sigurimi për gjithë qytetarët deri në 2.000 euro në vit, ku shpenzimet mbulohen bashkarisht nga kontributet e të punësuarve, buxheti i shtetit dhe kompanitë e sigurimeve

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka referenca në dokumente strategjike/PBA
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm, sepse informacioni aktual nuk është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *