Përmirësim të ndjeshëm të klimës së biznesit në vend, qartësisë së lidheve dhe rregullave, luftës kundër korrupsionit dhe shmangies së mbivendosjeve së kompetencave të agjencive të ndryshme qeveritare

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
S.ZH.B.I. 2014 -2020
P.V.K.K. 2015 -2020
SKZHI II

Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *