Përfundim i procesit të liberalizimit të tregut të energjisë për Tensionit të Lartë dhe Tensionit të Mesëm

7 Mars, 20210

Statusi:I papërmbushur


Referencat për vlerësimin
MIE
MONITOR
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
Nuk është përmbushur – Premtimi/Programi nuk është i saktë dhe nuk është arritur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *