Rrogat dhe pensionet do të jenë dy herë më të larta se sa gjashtë vende anëtare të BE

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pamatshme


Referencat për vlerësimin
Nuk ka të dhëna referuese të identifikueshme
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
?      Premtim i pamatshëm. Të pamatshme janë ato premtime, kur informacioni aktual nuk referohet kryesisht në asnjë dokument strategjik apo kombëtar dhe është i mjaftueshëm për të gjykuar premtimin, edhe pse premtimi është specifik dhe mund të përcaktohet si një premtim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *