Në mënyrën më të padrejtë është mohuar “Statusi i Ushtarakut”. Pas 28 Qershorit, kur Berisha pa diskutim që do të shkojë në opozitë dhe do të dalë në pension, pa diskutim që do të zbatohet vendim Nr.9 i Gjykatës Kushtetuese i vitit 2007

2 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PBA 2009-2011
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë

√    Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *