Për kategorinë e atyre që nuk punojnë dot dhe nuk e kanë arritur moshën e pensionit, nuk do i japim më  trajtimin e veçantë prej 6.500 lekësh, por pensionin minimal

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
PKIE 2007-2012
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
√     Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *