Do të përcaktojmë kufirin e veçantë për pension për moshën e minatorëve për minatorët ne do ta frenojmë moshën e pensionit qysh në janarin e vitit 2010

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
KM
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *