Individët që u shërbejnë personave me aftësi të kufizuara, vitet që kalojnë pranë tyre do tu llogariten si vite pune për efekt pensioni

1 Mars, 20210

Besueshmëria:E pabesueshmeBesueshmëria:E pabesueshme


Referencat për vlerësimin
Strategjia Mbrojtjes Sociale 2007-2013
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
±     Premtim i matshëm, pjesërisht i besueshëm, sepse nuk ka referencën e plotë, apo dhe të dhëna të plota për ta gjykuar zbatueshmërinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *