Partneritet strategjik me SHBA-në

2 Prill, 20210

Besueshmëria:E besueshme


Referencat për vlerësimin
KUVENDI
Arsyeja për vlerësim, sipas Metodologjisë
      Premtim i matshëm dhe i besueshëm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *